เนื้อ Choke PFC

ลักษณะ

---

คุณสมบัติ

พารามิเตอร์สำหรับการป้อน

กระแสไฟฟ้า

0-200A

ความถี่

>10KHz

คุ้มค่าการเหนี่ยวนำ

0-100mH

พารามิเตอร์การแสดงผล

คุ้มค่าการเหนี่ยวนำ

0-100mH

กระแสไฟฟ้า

0-200A

สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิ

-40~70℃

มาตรฐานการรับรอง

มาตรฐานความปลอดภัย

EN60950/UL60950

กระแสไฟฟ้า

EN55022/FCC PART15

เกรดฉนวนกันความร้อน

ชั้น B/F/H