Ba pha điện tử cốt lõi

ứng dụng

Lõi lò phản ứng cho PV inverter
Lọc lò phản ứng của tần số cao siêu chuyển đổi nguồn điện
Trung-cao tần suất chuyển mạch cung cấp
Biến chính của UPS Nguồn cung cấp

đặc điểm

Bão hòa cảm ứng cao - Giảm lượng lõi
Cấu trúc hình chữ nhật - Dễ dàng cho cuộn dây lắp ráp
Lõi cắt - Tốt cho anti-DC-xu-bão hòa
Thấp mất lõi - chống nhiệt độ tăng cao (1/5 ~ 1/10 so với thép silic)
Tốt ổn định - ổn định làm việc từ -50 ℃ đến 130 ℃

so với thép silic

đặc điểm kỹ thuật

một phần không

a
(mm)

bref
(mm)

cref
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

quần chúng
(g)

CACC(E)-47

15

0.8

25

47

30

0.5

95

1

77

2

891

CACC(E)-200

22

0.8

25

70

30

0.5

116

2

114

3

1743

CACC(E)-273

24

0.8

38

85

40

1

148

2

133

3

3139

CACC(E)-300

25

0.8

25

78

40

1

125

2

128

3

2889

CACC(E)-331

22

0.8

40

87

50

1

146

2

131

3

3643

CACC(E)-900

25

0.8

40

118

50

1

155

2

167.5

3

5016

CACC(E)-950

32

1

40

64

50

1

176

2

128

3

5132

CACC(E)-1200

30

1

55

120

35

0.5

200

2

180

3

4832

CACC(E)-1406

35

1

45

120

85

1.5

195

2

190

3

13435

CACC(E)-3000

50

1

64

100

80

1.5

278

2

200

3

20311