phổ biến chế độ sặc

miêu tả

Xuất xứ của Fe-dựa nanocrystalline vật liệu từ mềm, thấm rất cao và độ bão hòa mật độ từ thông. Thông qua đó phổ biến chế độ lõi cuộn cảm bằng các đặc điểm sau:

(1) cảm cao hơn nhưng lần lượt ít
(2) Giảm dung
(3) cộng hưởng cao tần
(4) Nhỏ kích thước
(5) Nhiệt độ thấp tăng
(6) có thể được sử dụng ở nhiệt độ cao trong một thời gian dài.

bất động sản

tham số đầu vào

dòng điện

0-200A

tần số

>10KHz

giá trị điện cảm

0-100mH

tham số đầu ra

giá trị điện cảm

0-100mH

dòng điện

0-200A

nhiệt độ môi trường

-40~70℃

tiêu chuẩn chứng nhận

tiêu chuẩn an toàn

EN60950/UL60950

tiêu chuẩn EMC

EN55022/FCC PART15

lớp cách nhiệt

lớp B/F/H