Bầu dục chế độ thông thường cuộn cảm lõi

ứng dụng

Biến tần năng lượng mặt trời
Nguồn cung cấp năng lượng chuyển mạch chế độ
Tần số chuyển đổi
EMC lọc
Thiết bị hàn
Máy phát điện gió
Các ứng dụng
Quy nạp nấu
Không bị gián đoạn lưu điện (UPS)

đặc điểm

Μ cao, Bs cao, dễ thiết kế, giảm hình học cốt lõi hiệu quả.
Tuyệt vời tần số nhân vật
Nhiệt độ ổn định nhân vật
Trở kháng nhân vật tuyệt vời.
Low Từ giảo coefficcident, tiếng ồn thấp

so sánh với ferrite

chỉ số hiệu suất

mục

đơn vị

giá trị tham khảo

(BS) bão hòa mật độ cảm ứng

T

1.2

(μi)thấm

Gs/Oe

8.5x104

(10KHz)thấm

Gs/Oe

8.0x104

(100KHz)Permeability

Gs/Oe

2.0x104

(Tc)nhiệt độ Curie

570

(p)tỉ trọng

g/cm3

7.2

(Ω)điện trở suất

μΩ.cm

≥130

(k)yếu tố xếp chồng

-

≥0.8