Lõi biến áp hình bầu dục hiện nay

miêu tả

Nó cũng được biết rằng cao hơn CT lõi thấm, các sai số đo thấp hơn và độ chính xác đo cao hơn, bằng thép silic CT lõi không thể có đủ độ chính xác đo theo tình hình của Ampe-lượt thấp tỷ lệ lần lượt nhỏ. Và Fe-Ni Permalloy ứng dụng cốt lõi của giới hạn vì từ hóa thấp và chi phí cao. lõi Nano-tinh đang nhận được sử dụng rộng rãi hơn cho độ chính xác cấp biến dòng quý, vì thấm cao của nó, từ hóa cao và chi phí thấp hơn trong lĩnh vực hệ thống cung cấp điện, năng lượng điện đo lường và hệ thống kiểm soát, vv

đặc điểm

Bs cao thấm & cao Saturation cảm ứng - Độ chính xác Tăng CT, trình độ, khối lượng nhỏ hơn và tuyến tính cao. Tốt Nhiệt độ ổn định - Giữ ổn định từ -55 ℃ đến 120 ℃ trong thời gian dài.

so với thép silic