PFC Choke

miêu tả

---

bất động sản

tham số đầu vào

dòng điện

0-200A

tần số

>10KHz

giá trị điện cảm

0-100mH

tham số đầu ra

giá trị điện cảm

0-100mH

dòng điện

0-200A

nhiệt độ môi trường

-40~70℃

tiêu chuẩn chứng nhận

tiêu chuẩn an toàn

EN60950/UL60950

dòng điện

EN55022/FCC PART15

lớp cách nhiệt

lớp B/F/H