Ba giai đoạn 3-chi hợp kim vô định hình cốt lõi

miêu tả

3-giai đoạn 3-chi lõi Amorphous phù hợp cho sản xuất máy biến áp kiểu YY và Dy Và các biến mà làm 3 giai đoạn cốt lõi vô định hình có các tính năng dưới đây: .. hài hòa và đẹp kích thước, diện tích nhìn ra nhỏ hơn, tốt hơn hiệu quả kinh tế của cơ cấu sản phẩm. khi dung lượng cao biến áp sử dụng loại cấu trúc này, cần chọn các nghề thủ công phù hợp.

so với thép silic

đặc điểm

Dưới 50Hz và nhiệt độ phòng, phạm vi của mật độ từ thông của 3 pha 3 chi sẽ được giữa 1. 15-1.35T. Các không tải mất cốt lõi và năng thú vị của các lõi mà làm bằng các dải băng của yếu tố cán của 0.86 và chiều rộng của 142 và 170 phải phù hợp với các yêu cầu dưới đây:

50Hz

mật độ từ thông T

1.15

1.2

1.25

1.3

1.35

mất lõi trên một đơn vị trọng lượng (W/Kg,Max)

0.18

0.192

0.204

0.228

0.264

điện thú vị trên một đơn vị trọng lượng(VA/Kg,Max)

0.35

0.4

0.52

0.65

0.75

60Hz

mật độ từ thông T

1.15

1.2

1.25

1.3

1.35

mất lõi trên một đơn vị trọng lượng (W/Kg,Max)

0.25

0.265

0.28

0.31

0.36

điện thú vị trên một đơn vị trọng lượng(VA/Kg,Max)

0.49

0.56

0.73

0.91

1.05

đặc điểm kỹ thuật

công suất định mức
(kVA)

A1(mm)

A2(mm)

B1(mm)

B2(mm)

C(mm)

chiều cao băng
D(mm)

E(mm)

35

474

285

538

140

86

142

101

50

590

390

586

155

92

142

109

80

746

540

668

187

98

213

108

75

539

310

722

205

104

170

123

100

572

380

674

205

88

213

104

200

909

550

931

209

171

213

188

250

1066

720

975

240

165

213

185

315

1196

820

1006

239

176

213

200

400

1108

730

1030

245

180

284

198

500

1192

810

1032

243

182

284

200

630

1162

780

1122

288

182

284

200

800

1294

1082

1192

293

202

284

222

1000

1404

990

1201

305

197

340

217

1250

1487

1010

1321

320

227

340

250

1600

1852

1350

1374

321

244

284

268

2000

1618

1060

1516

374

256

426

290

2500

1880

1310

1560

375

270

426

306