gió máy phát điện tuabin phổ biến chế độ lõi

miêu tả

giữ cho máy phát điện tuabin gió trẻ% 2C độ bền hơn

ứng dụng

EMC nano tinh lõi cho sản lượng hệ thống biến tần choke để bảo vệ động cơ

so sánh với Ferri T

đặc điểm kỹ thuật

không

trung tâm
Oh, bạn đã chết chết

cắt sắt

có nghĩa là chiều dài đường

trọng lượng

thấm
(μ at 10kHz)

AL danh nghĩa μH

bão hòa hiện nay điển hình A

kích thước lõi ODxIDxH

Quy mô trường hợp ODxIDxH

AFe cm2

IFe cm

mFe g

Value

Design Refer

10kHz

100kHz

10kHz

100kHz

NC-0032-L-b

160x130x25

166.9x123
.9x30.5

2.74

45.6

917

12900
≤μ≤
25000

17200

12.9

11.7

17.6

22.3